Álláshirdetés - pénzügyi ügyintéző

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A § alapján pályázat útján betölthető pénzügyi ügyintéző munkakört hirdet.

Bővebben...

Hazai folyók hordalékmérési módszerei és tapasztalatai

A Magyar Hidrológiai Társaság Hidraulikai és Műszaki Hidrológiai Szakosztálya, Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezete, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara (NKE VTK) szervezésében a "Hazai folyók hordalékmérési módszerei és tapasztalatai" címmel tartottak előadóülést Baján, a Víztudományi Karon.

Bővebben...

Szakértői találkozó a jégvédekezési szabályozás felülvizsgálata tárgyában

A magyar-horvát-szerb közös érdekű Duna-szakaszra vonatkozó jégvédekezési tevékenységek szabályozásának felülvizsgálata, illetve kidolgozása céljából 2018. november 6-án és 7-én, a horvátországi Kopácson szakértői találkozóra került sor, amelyen az ADUVIZIG munkatársai is részt vettek.

Bővebben...

Pályázati felhívás gépjármű értékesítésére

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (továbbiakban: Vtv.) 33. § (2) bekezdése értelmében az igazgatóság a működéséhez már nem szükséges, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 11. § (6) bekezdése szerinti immateriális jószágokat, tárgyi eszközöket, készleteket – amennyiben azok egyedi, könyv szerinti bruttó értéke az éves költségvetési törvényben meghatározott 25 MFt értékhatárt nem haladja meg – az MNV Zrt-vel 2018. 04. 12. napján kötött megbízási szerződés alapján értékesítheti a Vtv. 34-35. § alkalmazásával.

Bővebben...

Kisvízi helyzetkép Baja térségében - 2018.10.26.

A ma reggeli adatok alapján Baján ismét megdőlt a legkisebb vízállás rekordja: reggel 7 órakor 32 cm volt a bajai vízmérce állása.
Az idei év második felében kialakult kisvizes időszak rendkívüli voltát jól szemlélteti, hogy míg az 1878 óta tartó méréstörténet során a bajai vízrajzi állomáson korábban soha nem volt példa arra, hogy a 100 cm alatti kisvizek tartóssága meghaladja az 50 napot, addig az idei évben a mai már az 52. olyan nap, amikor a vízállás nem éri el a 100 cm-t.

Bővebben...